Ninja Turtles: The Next Mutation

מזרח פוגש מערב - חלק ב'

ונוס דה מילו, הצבה החמישית, מגיעה לניו יורק, שם היא מציגה את עצמה בפני שאר צבי הנינג'ה ומגלגלת את סיפורה יוצא הדופן. היא אף מציעה ללמד אותם כיצד להגיע אל מימד החלומות כדי להציל את ספלינטר.