מצב כפית: פרק 18
Matzav Kapit

פושעים ומוגבלים

מגיש "אתם על הקצה שלי" מסתבך עם ראש משפחת פשע, יונתן מאבד את הפלאפון, שני מוגבלים מקבלים תכנית טלויזיה חדשה, ליבנת לא יכולה להתגבר על החרמנות שלה ובדירה 17 כולם מחזרים אחרי טל.