Matzav Kapit

בגידות ומלצריות מוגבלות

תוכנית האירוח שאף אחד לא רוצה להיות בה, חברה בוגדנית וחבר אידיוט, חוסר הבנה סלולרי ובדירה 17 כולם הולכים על ביצים.