Orim Vetomim

האמת יוצאת לאור

יעקב לא יכול לסבול את הריחוק שנכפה עליו, הוא חוזר לישיבה רק כדי לגלות שהשמיניסטים הועפו מהישיבה וביני נעלם, ומחליט שהוא חייב לדעת את האמת על המוות של יניב.