Orim Vetomim

מה הקשר בין יניב לביני?

יעקב משחזר את חייו של יניב בדקדקנות. הוא מחפש ומוצא את נקודות המפגש של יניב וביני ומאמין שהוא מבין את הרקע להתאבדות. יעקב מנסה לעמת את ביני עם הממצאים אבל נתקל בתגובה אלימה.