Orim Vetomim

האם יש לחשוד במוטי זוסמן?

יעקב משחזר את המסלול שעבר השעון של יניב מההתאבדות ועד לפאדי, הוא מופתע לגלות שהדרך עדיין נמשכת. מוטי זוסמן מגיע ל'הר צור' לסדר את ענייני ראשות הישיבה והשעון שבידו מורה ליעקב על חשוד מיידי.