Orim Vetomim

גרפיטי בוטה מתגלה בישיבה

גרפיטי בוטה מתגלה בישיבה ומסעיר את הרוחות. יעקב חושב שהוא יודע מי צייר אותו אבל מבין שאף אחד לא יאמין לו. הוא מנסה להחניק את האמת שלו אבל היא מתפוצצת לו בפנים.