Orim Vetomim

יעקב נחשף לצד האפל של 'הר צור'.

מוצ"ש של שבת חופשית הוא זמן שבו הישיבה ריקה ושוממת. ובכל זאת, כמה תלמידים מקדימים את בואם. רצף של מפגשים אקראיים חושפים בפני יעקב בניין נטוש שבו מתקיים הצד האפל של 'הר צור'.