Orim Vetomim

יעקב עוזב את הישיבה במסווה של מחלה

יעקב עוזב את הישיבה במסווה של מחלה. במקום לשוב הביתה הוא מחפש אחרי בוגר 'הר צור' שלומד בישיבה חרדית. הסיפורים על ההשבעה של שנה שעברה מכניסים גורם בלתי צפוי למשוואת ההתאבדות של יניב.