Orim Vetomim

יעקב מוצא אוזן קשבת אצל ראש הישיבה

לאחר ניסיון כושל לארגן השבעה לתלמידים החדשים, תלמידי הישיבה מקבלים עונש חינוכי ונאלצים להשאר שבת. בעוד כל הישיבה ממורמרת יעקב שמח על ההזדמנות להיות רחוק מהבית ומההורים שלו, ומוצא אוזן קשבת אצל ראש הישיבה.