Orim Vetomim

יעקב ממשיך לחפש את האמת, ומוצא קצה חוט בארון התרופות

ארון התרופות העמוס של יניב הופך לקצה חוט בחיפושו של יעקב אחר האמת, והוא מגלה שבישיבה מתקיים סחר בתרופות מרשם למרבה במחיר. להפתעתו של יעקב כיוון החקירה החדש לא מוצא חן בעיני אף אחד.