Ramat Aviv Gimel

פרק 105

מייק מנסה להניע את שרון מלעבור לגור עם תומר. במקביל, עידית נפגשת עם תומר ומנסה לשכנע אותו לרדת מרעיון המגורים המשותפים.