גירושים נפלאים: עונה 1 פרק 2
Gerushim Niflaim

עדי מנסה למשוך את תשומת ליבו של עמית

עדי מטפלת במשפט בנושא ביגמיה. הילה ועמית נפגשים אחרי שנתיים של ניתוק, אך הילה מסויגת. עדי מנסה למשוך את תשומת ליבו של עמית.

  • עונה 1