שי בשישי
Shy Beshishi

יוצרים:

תוכנית האירוח של שי שטרן עם פאנל אורחים מפורסמים ומגוונים מהחברה הישראלית.