סרטים מהספרים 2
Sratim Mehasfarim 2

עיבודים מצולמים של סיפורי האגדות לילדים שלא נס ליחם.