לגעת בסיפור
Lagaat Basipur

סיפורים של אנשים שפנו לטיפול ברפואה המשלימה.
בכל פרק נתוודע לאדם הסובל מבעיה רפואית נפוצה ומוכרת ומוצא לה טיפול הולם באחד מענפיה השונים של הרפואה המשלימה.