דן הדוור
Dan Hadavar

סדרת אנימציה מדובבת, ובמרכזה הגיבור הראשי - דן קליפטון, הדוור של כפר העמק.
דן, אשתו שרה, בנם אורן וחברים נוספים מכפר העמק, פותרים כל בעיה הניצבת בפניהם, על ידי חשיבה חיובית, והתחשבות מתמדת בזולת.
דן מעורב בחיי כפר העמק, הוא וחבריו מנסים לעזור זה לזה בדרכים יצירתיות, הם נאמנים וסובלניים אחד כלפי השני.