X פסטיגל - הקליפ
X Festigal - Clip

  • עברית

גירסה מקורית: EUPHRIA - LOREEN
מילים לגירסה עברית: אילן רוזנפלד
עיבוד: טל פורר וינון יהל
במוי קליפ: אלי סברדלוב
הפקה: מיקי וירון פלד סולן הפקות, יוכלמן אשר הפקות