יורם ארבל

Sorry this video can only be watched from Israel

תוכניות הפיספוסים עם יגאל שילון, והפעם יורם ארבל.