Femme Fatales

אישה לראווה

אישה לראווה

ורוניקה מגלה יום אחד שבעלה בוגד בה עם אישה צעירה יותר והשניים זוממים לרצוח אותה כדי שהבעל לא יצטרך לשלם לה הרבה כסף בגירושים. ורוניקה מחליטה להקדים אותם ולחסל אותם.