Casi Angeles

כמעט מלאכים

כמעט מלאכים

סוף טוב. ניקו וסיילו מתחתנים בנוכחות כולם ונוסעים לירח דבש. הילדים נזכרים בעבר ורוצים להישאר יחד. השומרים וכל השאר מפעילים את המפתחות ופותחים את הספר. הם חואן קרוס נעלם לתמיד.