Shtisel

אלישבע מסכימה לפגישה עם עקיבא

אלישבע מסכימה לפגישה עם עקיבא

נישט יפים, נישט אמיצים.
אלישבע מסכימה להיפגש עם עקיבא, גיטי מגלה שבעלה נעלם בארגנטינה, שולם מסתיר את קשריו עם עליזה, מזכירת החיידר.