Hahamama

יפתח מתוסכל בגלל אלה לי

יפתח מתוסכל בגלל אלה לי

מילת המפתח. התכנית של דניאל נתקלת בקשיים לא צפויים. יפתח מתוסכל יותר ויותר מהתנהגותה של אלה-לי. סופי משתפת את החברים בנשרים במידע סודי שגילתה.