Top Boy

טופ בוי מספר 1

טופ בוי מספר 1

ראנל משכנע את דושיין לשלם את הסכום שהת'ר מבקשת בעבור הגראס שהיא מגדלת, ומדגים לו את איכותו. הת'ר יולדת בבי החולים את תינוקה, ומתוודה בפני ליסה על כך שהכניסה את בנה ראנל לעסקי הסמים שלה.
דושיין מחסל את רייקס והופך להיות ראש רשת סוחרי הסמים שלו, ה"טופ-בוי".

עונה 1

באחוזת הקיץ בלונדון החיים מתנהלים באופן שגרתי, ואתגרים צצים בכל דרך וצורה, במיוחד לילדים