קאם לא קזנובה

קאם לא קזנובה

קאם מתנהג מוזר ומרלה עוברת תקופה קשה.