Hahamama

אלה לי מספרת את האמת לאלפי

אלה לי מספרת את האמת לאלפי

אלה-לי מספרת לאחיה את האמת. העורבים מנסים להתמודד עם אתגר מחשבתי קשה במיוחד. אלפי עולה בהרכב הנבחרת ומתמודד עם מכשול בלתי צפוי.