Hahamama

אלה לי לא מבינה את יפתח

אלה לי לא מבינה את יפתח

דניאל מקבל בשורות מפתיעות. רון זוכה להזדמנות של פעם בחיים. אלה-לי מנסה להבין את פשר ההתנהגות המוזרה של יפתח.