Care Bears

תולעת העננים / הילדה שצעקה

תולעת העננים
הדובונים מודאגים ממפולת עננים שמתחוללת בעירם קר-א-לוט [Care-a-lot], ומגלים כי הגורם הוא תולעת העננים, שבולסת לאט לאט את העננים שלהם והורסת את העיר! תפקיד התולעת הוא לאכול חורים בתוך העננים, כדי שהשמש תוכל לזהור על כדור הארץ, אבל היא יצאה משליטה והדובונים לא מצליחים לעצור אותה!

הילדה שצעקה "זאב"
ג'יל נוהגת ליצור הרפתקאות מדומיינות ולערב בהם אנשים אחרים ? כמו למשל להזעיק את צוות כיבוי האש כדי להוריד חתול מדומיין מעץ. הדובונים מודאגים כשהיא שולחת את שני חבריה, האל [Hal] וצ'ארלי, לבית ישן ומפחיד כדי חפש אוצרות שלא קיימים. לאחר שהבנים נלכדים בתוך המרתף, ג'יל יוצאת לחלץ אותם יחד עם הדובונים, ולומדת שיעור חשוב על המצאת סיפורים.