Care Bears

פעמוני החתונה / האיש הזקן והמגדלור

פעמוני החתונה
לתדהמתם של דובוני אכפת לי והדודנים, נראה כי הפרופסר לב קר חזר למוטב! הוא מצהיר שהוא השתנה לטובה בעקבות אהבתו לדודה כפור, שהוא מציע לה נישואין בפני הדובונים. הדובונים באים בשמחה לטקס חתונתם באולם הלבבות, אך הם אינם יודעים שהאולם יתמוטט ברגע שלב שפל, עוזרו של הפרופסור הערמומי, יתחיל לנגן על העוגב.

האיש הזקן והמגדלור
איימי, קית ובילי קוראים לשומר המגדלור "הזקן המוזר" וצוחקים עליו. אך כשסירתם נקלעת לסופה בדרך אל המגדלור, הם לומדים בעזרת השומר הזקן והדובונים כמה שיעורים על אכפתיות.