Care Bears

הכישוף היבש / העיר האפורה

הכישוף היבש
ג'ואי ואיליין עצובים ? יש כישוף יבש על העיירה שלהם, ואין מים לשחק בהם. שיתופית מגיעה כדי לעזור להם ? ונופלת לתוך מערה בקרקעית הנהר היבש, וג'ואי ואיליין בעקבותיה!

העיר האפורה
סופת רוחות חזקה מביאה את הכדור הפורח של של הדובונים והדודנים הרחק מיער הרגשות ואל תוך עיירה מוזרה ועגמומית, מלאה באנשים אפורים, בלויים ולא אכפתיים ? העיר האפורה. ילדה קטנה בשם ג'יל, שאינה אפורה בדיוק כמו האחרים, עוזרת לדובונים והדודנים למצוא את מקור האפרוריות ולהיפטר ממנו לפני שהם עצמם יהפכו לאפורים ולא אכפתיים.