Jaane Kya Baat Hui

הנסיעה לדלהי

הנסיעה לדלהי

מר אגניהוטרי מנסה לשכנע את שאנטנו לנסוע אתו לדלהי לבקר את משפחת סרין.
מר סרין מנסה לשכנע את שאילנדרה לצרף את בהארט לעסק המשפחתי.