Yomaney Hahofesh

הקליפ של דפי

הקליפ של דפי

דפי מגייסת את הבנות כניצבות בצילומי הקליפ שלה. תמר מתחננת שהמורה לריקוד תחזיר אותה למכינה. אלינור מסתבכת בשקרים לגבי החבר שהמציאה לעצמה. שרון מתרשמת מקארין שמאלתרת לדפי תלבושת מדהימה לקליפ.