Yomaney Hahofesh

תמר מסתבכת

תמר מסתבכת

אלינור הלחוצה מנסה להרים מסיבה כיפית במילשייק. קארין מוצאת עבודה בחנות בגדים. תמר מסתבכת עם המורה לריקוד במכינה. דפי מגלה שהיא חתומה על חוזר דרקוני. גור מזעיק את הבנות להציל את המסיבה של אלינור.