Live at La La Land

המבחן הראשון

המבחן הראשון

על במה - ששת הזמרים נבחנים מול בכירי תעשיית המוזיקה האמריקאית. עליהם לבצע שירים מהרפרטואר שלהם המתורגמים לאנגלית. המלצת השופטים על המנצח תועבר לרון פייר, מנכ"ל חברת התקליטים "גפן רקורדס". כ' עב'