Casi Angeles

לשטות בג'יי

לשטות בג'יי

טיאגו חוזר ומספר לכולם איך הצליח לשטות בג'יי. ולה עוברת לשנת 2068 עם סימון ומחליטה להישאר איתו. היא מוסרת לטיאגו את המפתח שלה ושל סימון, שני המפתחות שהיו חסרים. טיק טק מחזיר אותם.