Casi Angeles

המורה חוזר לתקופתו

המורה חוזר לתקופתו

ג'יי מפענח את התוכנית של טיאגו וסימון. המורה חוזר לתקופתו. מר וטיאגו מודיעים לכולם על ההיריון. טיאגו לוקח את סימון לשנת 2068.