Casi Angeles

להיות או לא להיות

להיות או לא להיות

לאון נכנס לשיעור שמורה מעביר לפלומה ולחבריו ושוקל לעזוב את העיר. טצ'ו וטיאגו לוכדים את לובו, שמתאבד. נצ'ו לוקח את טפי ל-נה, לתדהמתה של הופ. לוס דורשת מתאו לנקום את מותו של לובו, סימון מצטרף. אומה זועמת על דבריו של רמה בשיעורים ומבקשת את התפטרותו.