Shemesh

חתונה מאוחרת

חתונה מאוחרת

שמש ואתי סוף סוף מתחתנים. בגלל הקמצנות של שמש מתקיים האירוע ביחד עם הברית של הבן של ששי ועוגן. אתי מחכה לאחת משבע אחיותיה שמאחרת לבוא. האימפריה מלאה אורחים גרוזינים של ששי.