Casi Angeles

תחום האחריות

תחום האחריות

טצ'ו מזלזל במנהיגותו של טיאגו והם רבים. חסמין מגיעה לחדר של מר. הן רבות ומשלימות. טיאגו וחבריו מחליטים לתפוס את תאו. סימון מרגיש שרוחו של רמה מקלקל את הקשר שלו עם ולה. טיאגו נופל במלכודת של נערה באמצע היער.