Kofiko: Jungle Laws

מה ששלך שלי

קופיקו מגלה שאף אחד לא מגיע לתוכנית הראשונה. נגה מציעה להביא מישהו, אבל דורשת להיות עוזרת של קופיקו גם בתוכניות הבאות. קופיקו מסכים, ונגה יוצאת ומביאה איתה את ארנה, שמתלוננת על כך שנגה השתמשה בכלי האיפור שלה בלי לבקש רשות. קופיקו נושא נאום שוצף נגד רכושנות וחומרנות שהן הסיבות לכל הצרות בעולמנו.