Shemesh

שוטרים וגנבים

שוטרים וגנבים

המשטרה חושדת שהבנק בקצה הרחוב עומד להישדד. שמש מתיידד עם שוטרת סמויה ואתי מגוייסת לעקוב אחר החשוד המרכזי. עוגן מתחילה לעבוד כמלבישה בתוכנית של גיא פינס.