Shemesh

סלבריטי

סלבריטי

בר משתתף בפרסומת שמשודרת בטלוויזיה והופך לסלבריטי. אתי מתחילה לקנא. טנצר מתפקד כשמרטף לאחיינית שלו, שמתגלה כמכשפה לא קטנה.