Shemesh

פרפרי השמש

פרפרי השמש

בר נזכר בסיפור פרידתם של אתי ושמש, שהתאהבו בחיפה ונפרדו אחרי חמש שעות. סיפור הפרידה מתואר באמצעות תוכניות טלוויזיה חדשות שצצות על המסך.