Shemesh

האורות של פיראוס

האורות של פיראוס

פרק אחרון לעונה. שמש מוציא את חברי האימפריה לחופשה בבית מלון בחיפה. אתי פוגשת בחופשה את מנו ושמש פוגש את סיוון - מי יתחתן עם מי?