Shemesh

התאומות

התאומות

שמש יוצא עם בחורה שאחותה התאומה היא קלפטומנית ומתקשה להבדיל בין השתיים. ששי מחליף את המתורגמנית בשפת הסימנים בטלוויזיה וגורם למשבר כלכלי.