Shemesh

אי.גי - האיגואן החייזרי

אי.גי - האיגואן החייזרי

ששי ועוגן מוצאים חייזר ומסבירים על מהות הקיום בכדור הארץ. שמש וסיוון מתלבטים איפה לעשות את החתונה. אתי זוכה בתחרות מלגות.