Shemesh

פספוסים

פספוסים

כל חברי האימפריה מנסים להשתתף בתכנית פספוסים כדי לזכות באוטו. סיוון-"חברתה" של אתי משכבר הימים, עובדת כעוזרת הפקה בתכנית פספוסים ומנסה לזכות בליבו של שמש, למורת רוחה של אתי.