Shemesh

סיוט ליל חורף

סיוט ליל חורף

שמש מחליט לעשות באימפריה ערב סטנד אפ ומחוסר אמצעים. הוא מנדב את כל אחד מעובדי האימפריה, עם כשרונותיו שלו, להיות "בדרני הבית". מנו מתעד את הערב בסרט קצר ומתארח עם ה"יצירה" בתוכנית הטלוויזיה "סינמה 3".