Shemesh

מי האבא - חלק ב'

מי האבא - חלק ב'

אתי נשארת בארץ ומתלבטת כיצד לבשר לכל הנוגעים בדבר את הסוד המדהים. במקביל מגלה בר כשרון נדיר של חלוץ ומתקבל לנבחרת ללא כל התמודדות. טנצר ועוגן משתתפים בתוכנית שידוכים.